Хөл хорионы онцгой дэглэмийн үед цаг авах хүсэлт илгээхэд анхаарах журам.

  1. Утсаар цаг авах бөгөөд та энэхүү формыг бөглөн зам тээврийн хөдөлгөөнд саадгүй зорчих ЦАГДААГИЙН БИЧИГ Баталгаажуулсан тохиолдолд таны емайл руу очино.

Хатуу хөл хорионы үед / Онцгой нөхцөл байдлын үед эмнэлгээр үйлчлүүлэхэд шаардлагатай зүйлс :

  • МАСК зүүх
  • 15-аас доош насныхан асран хамгаалагчтайгаа, 15-аас дээш насныхан ганцаараа ирэх

Баярлалаа. Продент эмнэлэг.

Loading...

13-р хорооллын дунд зам, Continental зочид буудлын замын эсрэг талд

Утас

Утас

+976 77012828

Имэйл

Имэйл

info@prodent.mn

Цаг авах

Цаг авах

Цаг авах