Ц.Батсайхан

Боловсрол

2004 – 2009     Анагаахын Шинжлэх Ухааны Үндэсний их сургуулийн нүүр амны мэс   
                            заслын эмч 

2005 – 2010        Эрүүл Мэндийн Шинжлэх Ухааны Их сургуулийн нүүр амны их эмч

13-р хорооллын дунд зам, Continental зочид буудлын замын эсрэг талд

Утас

Утас

+976 77012828

Имэйл

Имэйл

info@prodent.mn

Цаг авах

Цаг авах

Цаг авах