Э.Сарангэрэл

Э.Сарангэрэл

АЖИЛЛАСАН БАЙДАЛ

2014 – 2016     Анагаахын Шинжлэх Ухааны Үндэсний их сургуулийн нүүр амны согог
заслын эмч

2007 – 2012        Эрүүл мэндийн Шинжлэх Ухааны Их сургуулийн нүүр амны их эмч

13-р хорооллын дунд зам, Continental зочид буудлын замын эсрэг талд

Утас

Утас

+976 77012828

Имэйл

Имэйл

info@prodent.mn

Цаг авах

Цаг авах

Цаг авах