Prodent Clinic шүдний цаг авах хэсэг:

Урьдчилгаа 20.000₮ онлайнаар төлснөөр таны цаг баталгаажина. Үйлчилгээ авсны дараа тус дүн нь нийт үнийн дүнгээс хасагдаж тооцогдоно.