Үйлчилгээ

Prodent dental clinic – Шүдний эмнэлэг

prodent logo 1
 • Үзлэг, зөвлөгөө
 • Гажиг заслын мэргэжлийн оношилгоо
 • Авагддаггүй зэмсэг
 • Авагддаг зэмсэг
 • Давтан үзлэг
 • Бэхжүүлэгч
 • Үзлэг оношилгоо, зөвлөгөө
 • Шүдний дэлгэмэл рентген зураг, оношилгоо зөвлөгөө
 • Сийлант/ цоорлоос хамгаалах ломбо/
 • Эрдэсжүүлэх фтортой лак /enamlast/
 • Байнгын ломбооор шүдний бүтэц болон хэлбэрийг сэргээх
 • Байнгын шүдний сувгийн эмчилгээ
 • Шүд цайруулах эмчилгээ
 • Харласан шүдийг дотроос цайруулах
 • Шүдний пааланг сэргээх
 • REENDO
 • Урьдчилан сэргийлэх үзлэг, зөвлөгөө
 • Өнгөр тодорхойлох шүд угаалт заах
 • Цоорлоос хамгаалах фторт түрхлэг
 • Сүүн шүдний ломбо
 • Сүүн шүдний сувгийн эмчилгээ
 • Сүүн шүд авалт
 • Метал бүрээс
 • Зай баригч
 • Хүүхдийн сүүн хиймэл шүд
 • Ховил хамгаалах ломбо

Авагддаг шүдэлбэр

 • Хатуу хуванцар хиймэл шүд
 • Уян хуванцар хиймэл шүд
 • Металл цутгамал хиймэл шүд 

Авагддаггүй шүдэлбэр

 • Металл бүрээс
 • Металл шаазан бүрээс
 • Циркон бүрээс
 • Циркон нүүрэвч
 • Single Имплант
 • Bridge supported Имплант
 • Full Arch Имплант
 • Шүд шилжүүлэн суулгах
 • Хүндрэлтэй шүд авах
 • Агт араа авах
 • Бүтэн болон хагас саатсан агт араа авах
 • Амны хөндийн буглаа нээх
 • Салстын уйланхай авах
 • Шүлсний булчирхайн цоргоны чулуу авах
 • Шүдний гурвалжин буйлыг сэргээх
 • Шамарсан буйл сэргээх
 • Шүд алдахаас сэргийлж тулгуур эдийг сэргээх
 • Хөдөлгөөн орсон шүд нөхөн сэргээх
 • Бүх шүдний цэвэрлэгээ
 • Шүд угаалт заах
 • Тасралтгүй эрүүл мэндийн боловсрол олгох систем

Prodent dental clinic – Шүдний эмнэлэг

ТЭГШ, ДҮҮРЭН, ЭРҮҮЛ инээмсэглэлийг бид танд мэргэжлийн үйлчилгээгээрээ бэлэглэх болно.